Poslední realizace

Solarteur - podpora pro obnovitelné zdroje

Připravili jsme prezentaci projektu Solarteur, zaměřeného na obnovitelné zdroje. Projekt je podporován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Projekt je směřován do Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti.
Cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Projekt řeší poskytování odborných znalostí v oblasti využití OZE (solární kolektory, fotovoltaické panely, kotle na biomasu, tepelná čerpadla), kvalifikace a kompetencí, potřebných pro vyrovnávání se s novými profesními a strukturálními změnami. Dále projekt přispěje ke zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání v malých a středních podnicích, podpoří zachování stávajícího počtu udržitelných pracovních míst a bude stimulovat tvorbu nových pracovních míst v příslušných oborech.

Nová prezentace je informační centrálou celého projektu, kam přicházejí zájemci i účastníci projektu pro informace a studijní materiály. Přejme projektu Solarteur společně úspěch.

Případné další informace naleznete v referencích.