Poslední realizace

Portál pro lékařský personál - Mediki.cz

Zajímavý projekt, který cílí na český i zahraniční zdravotnický personál ucházející se o pracovní místa v České republice i dalších zemích EU.

Projekt nabízí asistenci schopnému a odhodlanému zdravotnickému personálu při absolvování složitého postupu potřebného k získání náležitých povolení. Proces se skládá z nostrifikace dokumentů svědčících o dosaženém vzdělání držitele, předaprobační praxí, složením aprobačních zkoušek a až následně je možné získat akreditaci. Postup a rozsah jednotlivých kroků se liší pro zájemce ze zemí EU a pro občany z III. zemí. Právě kvůli komplikovanosti celého procesu a často i úvodní jazykové bariéře, která začátek zájmu o práci v zahraničí zdravotnický personál provází, vznikl tento unikátní projekt.