Poslední realizace

Podpora nadace byla pro nás radostí

Připravili jsme novou webovou prezentaci Nadace pro transplantace kostní dřeně, která nahradila starý, již nevyhovující web. Ochotní dárci i nadace si takovou změnu jistě zasloužili.

Nové a moderní stránky byly připraveny s funkcemi, které usnadňují správcům publikaci obsahu a také přehledně zpřístupňují informace uživatelům, stávajícím či potenciálním dárcům.

Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhá již od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami.

Jsme rádi, že jsme mohli Nadaci touto cestou podpořit a i za nás tak přispět na dobrou věc. Zapojte se, přispějte také!