Poslední realizace

Nové www stránky společnosti PROBEZ

Spustili jsme novou verzi prezentace společnosti PROBEZ, která je výrobcem a dodavatelem ochranných pracovních pomůcek na český trh. Prezentace prošla výraznou rekonstrukcí, jak po stránce vnitřních rozšíření, např. napojení prezentace na firemní skladový systém, tak po stránce grafické.

Internetové stránky prošly modernizací, která zahrnovala jak zmnu grafické podoby, tak i rozšíření funkčnosti stránek. Na stránkách přibyl modul DirectMail, který umožňuje efektivně komunikovat s klienty a dalšími partery, katalog produktů byl zpřehledněn. Došlo k napojení celého katalogu produktů na vnitřní skladový systém pro snadné změny cen a aktualizaci katalogu produktů. Další informace k realizaci naleznete v referencích.