Poslední realizace

Habánské sklepy - vína s tradicí 400 let

Nová prezentace pro vinařství Habánské sklepy, kde se dozvíte nejenom o přednostech jednotlivých vín, ale dýchnou na vás i po 400 let utvářené hodnoty a tradice tohoto našeho předního vinařství.

Na webu naleznete nejenom podrobné charakteristiky všech tří produktových řad z vinařství Habánské sklepy, ale dýchne na vás i věky prověřená moudrost Habánů, reformních novokřtěnců, kteří do této oblasti přišli v polovině 16. století.

„Péče o vinici je dlouhá cesta. Buď po ní chceš kráčet celý život, nebo na ní raději nevstupuj."
Habánský zákon.

Více se dozvíte v našich referencích.