Poslední realizace

Českoněmecký portál ahoj.info projde změnou

Připravujeme rozsáhlou změnu česko-německého portálu ahoj.info, který slouží k výměně informací a vzájemnému sbližování dvou geograficky blízkých kultur. Portál dozná změn jak ve struktuře poskytovaných informací, tak i ve své grafické podobě.