Poslední realizace

B Media - dodavatel CI pro DERS, s.r.o.

Firma DERS, s.r.o. si ve výběrovém řízení zvolila B Media pro vytvoření nového Corporate Image. Nové CI, s důrazem na čistotu a jednoduchost, bude vyzdvihovat spolehlivost a důvěryhodnost firmy.